Hoppa till innehåll

Vanliga frågor & svar om Mollipect

Här finns svaren på de vanligaste frågorna om Mollipect, baserat på Mollipect produktresume från 2020-07-02

Är Mollipect lämplig medicin när man har hosta med slem?

Ja. Mollipect kan användas vid slemhosta. Mollipect innehåller ett ämne som anses göra slemmet i luftvägarna mer tunnflytande och därmed underlättar upphostningen. Förutom detta så innehåller Mollipect ett ämne som vidgar luftrören och verkar avsvällande på slemhinnorna.

Kan man ge hostmediciner så som Mollipect till en tvååring som har jobbig hosta med segt slem?

Mollipect är godkänt för barn från sex månaders ålder. Mollipect är receptbelagt och ska därför endast ges om det förskrivits av läkare. Följande doseringsinformation finns i FASS:

Vuxna och barn över 15 år: 15 ml 3-4 gånger per dygn
Barn 11-14 år: 10-15 ml 3 gånger per dygn.
Barn 6-10 år: 10 ml 3 gånger per dygn.
Barn 2-5 år: 5 ml 3 gånger per dygn.
Barn från 6 månader: 2,5 ml 3 gånger per dygn.

Hur många timmar ska det gå mellan intagen?

Doseringsanvisning för Mollipect gällande vuxna och barn över 15 år är 15 ml 3-4 gånger per dygn. Det innebär ett mellanrum mellan intag på 8 timmar (3 gånger per dygn) eller 6 timmar (4 gånger per dygn). Till barnunder 15 år ges mindre mängder (se nedan) med ett intervall om 8 timmar.

Innehåller Mollipect mjölkprotein, laktos, äggprotein eller citrus?

Mollipect innehåller varken mjölk- eller äggprotein och inte heller laktos. Mollipect innehåller apelsinextrakt och bör därför undvikas vid citrusallergi.

Hur lång tid tar det innan Mollipect försvunnit ut kroppen?

Mollipect innehåller efedrin och bromhexin. Normalt tar det cirka 2-3 dygn för huvuddelen av båda innehållsämnena att utsöndras ur kroppen. Utsöndringen av efedrin är pH-beroende och kan variera mycket mellan olika personer, varför spårmängder kan uppmätas ända upp till 5 dygn efter intag.

Hur kan jag resa (per flyg) med Mollipect, det är ju en vätska?

Det är viktigt att Mollipectflaskan står upp då den annars kan läcka. Det finns inte några stabilitetsdata på att förvara Mollipect i annat än originalflaskan så den bör inte hällas över till en plastflaska eller dylikt. Patientenrekommenderas att höra med flygbolaget om möjligheten att få ha flaskan i handbagaget. Det är Läkemedelverket som reglerar vad som gäller när du ska resa med läkemedel, både till och från Sverige. Etiketten ska sitta kvar på flaskan för att kunna påvisa att Mollipect används för eget bruk. Se mer info på Läkemedelsverkets hemsida.

Rokoko

Många väntar alldeles för länge innan de söker vård för sin hosta

Men för en del patienter blir hostan mer ihållande, trots att den initiala infektionen läkt ut. När egenvård och receptfria behandlingar
inte ger tillräcklig lindring kan ett receptbelagt läkemedel hjälpa till att kontrollera hostan

Ska medicinen omskakas eller inte?

Mollipect behöver inte omskakas.

Mitt barn tycker inte att Mollipect smakar gott. Kan jag ge det tillsammans med något?

Mollipect är smaksatt med mentol, blodapelsin och pepparmynta, och kan upplevas som bitter eller besk. Det finns inte någon data på att blandaMollipect med något varför det inte kan rekommenderas. Ett förslag är att ge något att dricka eller äta direkt efter att Mollipect svalts. Det är viktigt att som förälder vara lugn och positiv vid tillfället och uppmuntra barnet så mycket som möjligt.

Varför ska man inte ta Mollipect om man har grön starr?

Grön starr eller glaukom som det också kallas finns i två former, öppenvinkelglaukom och trångvinkelglaukom. Mollipect kan genom sitt innehåll av efedrin teoretiskt orsaka pupillvidgning, vilket kan utlösa trångvinkelglaukom hos personer med anlag för detta. Varningen som finns gäller således patienter med ökad risk för trångvinkelglaukom, vilken är den ovanliga formen av glaukom.

Vad kan hända om man tar Mollipect och har något förhöjt blodtryck?

Efedrin kan påverka blodtrycket, särskilt hos personer med hjärtsjukdom. Har du högt blodtryck eller hjärtsjukdom ska du rådgöra med läkare innan du använder Mollipect. Det kan vara bra att kontrollera blodtrycket något oftare under behandlingen.

Kan Mollipect påverka blodsockret hos en diabetiker?

Ja. Efedrinet i Mollipect kan öka utsöndringen av glukagon och minska utsöndringen av insulin, så energireserver frigörs och blodsockret stiger. Diskutera med din läkare om du har diabetes. Det kan vara bra att mäta blodsockret oftare för att kontrollera att det inte stiger.

Kan man ta Mollipect när man är gravid? Läkaren sa att jag kunde ta medicinen, men på flaskan står det att man ska vara försiktig de tre första månaderna.

Studier såväl som klinisk erfarenhet har inte visat några negativa effekter under graviditet. Dock ska normal försiktighet vid användning av läkemedel under graviditet iakttas, speciellt under den första trimestern. Diskutera med behandlande läkare samt informera BioPhausia.

Kan man amma och ta Mollipect samtidigt?

Det finns inte några tillgängliga data rörande övergång av bromhexin och efedrin i bröstmjölk, så därför rekommenderas inte Mollipect vid amning.

Kan man dricka alkohol om man tar Mollipect?

Det är inte farligt att ta Mollipect tillsammans med normala mängder alkohol.

Hur mycket etanol innehåller Mollipect?

Mollipect innehåller etanol som lösningsmedel. Den innehåller 30 mg etanol/ml, vilket motsvarar cirka 0,1 ml 40% sprit. En dygnsförbrukning på 45-60 ml Mollipect till en vuxen ger 4,5-6 ml (dvs ca en tesked) sprit fördelat över dygnet, vilket kan anses som försumbara mängder.

Varför ingår inte Mollipect i högkostnadsskyddet?

Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som beslutar vilka läkemedel som ska ingå i förmånssystemet och de beslutade 2007 att hostmedicin som Mollipect inte ska ingå.

Jag undrar hur länge en öppnad hostmedicin håller?

En öppnad Mollipectflaska är hållbar till utgångsdatumet. Smaken kan dock ändras aningen vid lagring (mentol respektive pepparmyntsmakerna blir mer framträdande).